fiske

sånn som det var
i den eine novella frå analysen det stod
«han såg uover vatnet og overflata spegla overflata av han, men heile havet spegla heile han og med andakt såg han utover og med eitt brøyt stilla og kasta snøret uti ein siste gong, såg kroken synke gjennom andletet og venta på at han sjølv skulle bite på»
= du må bestemme det åleine kva som «bit på». ,sånn som eg no skal fokusere meir på skule, vere vaksen. skjerpe seg og ta kontroll.vise kven eg er.