hybel for meg sjølv.

ting eg kan gjere i helga
* full musikk danse rundt naken (men e andre-etasjen heime? skjønnar fortsatt ikkje kven som egentlig bur der minst femten folk der heiøe tida. inn og ut.
* binge mat og seria
* gå på kafé med bok?
* kjøpe ting eg treng? kva trenf eg?
* ikkje sjå på bilder, ikkke ringe,
* slippe svare at det ikkje e noko gale slippe si noko i det heile tatt.
* lage plan for kvart fag? når gjere ting, legge på ekstra vere frampå