Ingen vil snakke om orderud lengre. Eg har fortsatt mange spm.
Til og med folk på jodel berre shut up. Såg alt omatt. Medan alle andre her er ute 2.juldag og i går. samma det. vil slappe av uansett. Snakka m sara i tre tima på tlf. Trur ho kjeda seg litt.