karakterer

David (5) (sjølv om han sa det ikkje var så viktig)
Anne (4)
Tina (ville ikkje seie, så kanskje fekk 6 og ville ikkje si det, eller kanskje fikk 3 eller noko. vanskelig å seie. var sånn «syns ikkje vi burde konkurrere», men altså berre lurer. blikka meg med sånn går-det-bra)

kunne ikkje spørje fleire utan at det virka rart etter Tina hadde tale om korleis vi ikkje skulle konkurrere. er jo enig i det, men prøver bare skjønne kor strengt det var.