korleis kan ein sove
i måneskinn
når det kjem ned blått
er(som?) ein dusj
oglagar gåsehud
på heile kroppen
og at håret på armane
står opp
våkner og vil gjere ting
korleis søv ein då