Magen e ein ball
Eg e ein ball
Skal vi spele
Gunnhild-ball
Ete alt i verda
Rulle ned bakken
Den som spyr sist vinner