måndag er sånn
ein buss som ser at du spring alt du kan men køyrer allikavel

full av sånn gira energi også er alt berre yoghurt i kantina og slaps på skoa. ingen i sikte, men veit ikkje kva eg ville sagt– snø på skoa som berre smelta vekk med ein gong ein er inne, alt smeltar.

av og til sånn er det verda som snurrer rundt og eg som står i ro elelr omvendt?
går ikkje an!!

OK.
openbart gjere noko… men KVA!