skjønna ikkje
først seie ho at ho er sjuk også er ho på fest eller iallfall drikke øl og eg berre… går det bra? kva skjer. når ho var sur før så var ho iallfall her. og når eg sa ting ho berre «lær deg når folk ikkej vil vere med deg» eller noko. men ho har jo venna i sogndal som ho lika eller iallfall så hadde ho mange venna der forstår at ho vil ha ein pause herfra. Ho er sikkert redd for at alle går rundt og snakka om ho eller noko og det forstår eg. men ingen gjer det og eg veit ikkje korleis eg skal forklare det for ho. får berre vente til ho kjem heim da. når enn det er. skjønner ikkje om ho vil at eg skal slutte eller mase. ho virker så irritert når eg melder. og spør jo ikkje kvifor eg meiner det ikkje er meg og kvifor noko som helst. ho virka som ho ikkje vil snakke om det. men ein må jo snakke om det for iallfall å forstå.. men eg forstår jo ikkje heller da så da er vi kanskje like langt. kven er ho med? kven er dei folka liksom håpa dei er bra folk da. og ja. eller
kanskje ho berre er stressa, dro heim, vart sjuk, blei bedre, dro på fest med gamle venner og vil koble av. kanskje hjernen hennar vil på ferie.. ikkje mase. ta det når ho kjem. ho må jo berre bestemme sjølvsagt. skjønne det. ho eksisterer jo ikkje for min skuld.