tilbake to dager
mensliknande
Kanskje – kan få sjukemelding (vil ikkje? why?)
leve som normalt
råd: snakke med nokon som er der

aner ikkje ka eg held på med. Kva skal eg seie. Kan jo ikkje si veit korleis det er.