ting å skrive om
kjærleik
verda/politisk
noko rart

drikke kaffe til handa ristar

vi sitter og seier ting

du og eg er sånn

fordi vi må vere

korleis kan eg skrive ting heile tida også når eg faktisk skal skrive så blir det heilt stopp???

verda er øydelagt verda er full av dritt. verda går under og ingen gjer noko med det. Kan du ikkje sjå det.